با تلاش محققان شرکت خدمات تحقيقاتي آرين گستر، ریز جلبک اسپيرولينا ( Spirulina Platensis) با در برگیری مقادیر زیادی از پروتئین، به‌عنوان مکمل غذایی تولید شد.

با تلاش محققان شرکت خدمات تحقيقاتي آرين گستر، ریز جلبک اسپيرولينا ( Spirulina Platensis) با در برگیری مقادیر زیادی از پروتئین، به‌عنوان مکمل غذایی تولید شد. آرین گستر دانش بنیان