مراسم لانچ پروژه مستر دیتای مشتریان گروه صنعتی گلرنگ امروز عصر، 24 تیرماه در هتل پیروزی اصفهان برگزار شد. با برگزاری این مراسم، پروژه مستردیتای مشتریان در شهر اصفهان بعد از سنندج، آغاز به کار کرد.

مراسم لانچ پروژه مستر دیتای مشتریان گروه صنعتی گلرنگ امروز عصر(25 تیرماه) در هتل مشتریان پیروزی اصفهان برگزار شد.