با درخشش تیم ملی اویلا و آیری پلاست نفرات برتر سومین مسابقات روتکس مکس کشوری سال ۲۰۱۸ اعلام شد:

نفرات برتر کلاس Master :

نفر اول : جناب آقای پوریا ماجد( آيري پلاست) از تهران

نفر دوم : جناب آقای سید جواد موسوی از تهران

نفر سوم : جناب آقای محمد جواد رضا زاده از تهران

نفرات برتر کلاس Senior :

نفر اول : جناب آقای بردیا برومند(اويلا) از تهران

نفر دوم : جناب آقای میلاد شاهمرادی (آيري پلاست)از تهران

نفر سوم : جناب آقای ایلیا برون (اويلا)از اهواز

نفرات برتر کلاس DD2 :

نفر اول : جناب آقای سید فرهادموسوی از تهران

نفر دوم  : جناب آقای سعید صادقی از تهران

نفر سوم  : جناب آقای علی وحیدی از تهران

نفرات برتر کلاس Junior :

نفر اول : جناب آقای مهربد شاملی(اويلا) از اهواز

نفر دوم : جناب دانیال قربان پوراز تهران

نفر سوم : جناب آقایامیر علی جنیدی از تهران