بازگرداندن امید رفته به فعالان بخش خصوصی

بازگرداندن امید رفته به فعالان بخش خصوصی
سی و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور وزیر امور خارجه کشور، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران ، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق ایران، علا میرمحمد صادقی و دیگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.