با درخشش تیم ملی اویلا و آیری پلاست نفرات برتر دومین مسابقات روتکس مکس کشوری سال 2018 اعلام شد:

نفرات برتر کلاس Master
نفر اول : جناب آقای سید جواد موسوی از تهران
نفر دوم : جناب آقای پوریا ماجد تيم آيري پلاست از تهران
نفر سوم : جناب آقای پویان عبداللهی از تهران

نفرات برتر کلاس Senior
نفر اول : جناب آقای بردیا برومند تيم اويلا از تهران
نفر دوم : جناب آقای مهربد شاملی تيم اويلا از اهواز
نفر سوم : سرکار خانم سیده دنیا موسوی از تهران

نفرات برتر کلاس DD2
نفر اول : جناب آقای سید فرهاد موسوی از تهران
نفر دوم : جناب آقای سعید صادقی از تهران
نفر سوم : جناب آقای مبین موسوی از تهران

نفرات برتر کلاس Junior
نفر اول : جناب آقای مهربد شاملی تيم اويلا از اهواز
نفر دوم : جناب آقای امیر علی جنیدی از تهران
نفر سوم : جناب آقای آرمان رکنی از تهران