مشارکت خانواده بزرگ افق کوروش برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمددر آستانه عید سعید فطر و با همکاری هف هشتاد، خانواده بزرگ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش برای جمع آوری فطریه خود به منظور آزادی زندانیان جرائم غیر عمد بسیج شدند.

همزمان با عید سعید فطر و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، خانواده بزرگ شرکت فروشگاه های زنجیره ای همواره تخفیف افق کوروش با جمع آوری فطریه خود برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد بسیج شد.

در پایان ماهِ بندگی خدا، کارکنان شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با پرداخت مبالغ زکات فطره خود از طریق شماره گیری کد اختصاصی  *780*3030# در آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد سهیم خواهند شد تا ضمن بازگرداندن انسان دربند و آبرومندی به نزد خانواده‌ ای چشم انتظار، در مواهب معنوی این اقدام خداپسندانه شرکت نمایند.

این دومین سال متوالی است که در آستانه عید سعید فطر، کارکنان شرکت فروشگاه های زنجیره ای همواره تخفیف افق کوروش برای اجرای طرح پرداخت زکات فطره به زندانیان ناتوان در پرداخت دیه و بدهی و با هدف خرسند نمودن خانواده های نیازمند در شب عید، در این طرح خیرخواهانه اعلام آمادگی و مشارکت و همراهی می نمایند.

طرح پرداخت زکات فطریه برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد با همکاری هف هشتاد و شماره گیری کد اختصاصی *780*3030#با عنوان جمع آوری فطریه خانواده افق کوروش امکان پذیر است و پس از انتخاب گزینه از میان زکات فطره ( عام -سادات) و کفاره، مبلغ مورد نظر را وارد و نسبت به پرداخت اقدام نمایند.