تیزرهای متفاوت برند فامیلا که با زبان جدیدی با مخاطب ارتباط می‌گیرد، مورد توجه سایت کافه بازاریابی قرار گرفته است و این سایت در متن خود بر کیفیت این آگهی‌ها تاکید کرده است.
متن درج شده در سایت کافه بازاریابی درباره مجموعه آگهی‌های ویژه فامیلا را بازخوانی می‌کنیم:
این روزها در میان انبوه آگهی‌های تبلیغاتی که از تلویزیون پخش می‌شوند؛ چند اگهی تلویزیونی از برند فامیلا در حال پخش است که بررسی آنها خالی از لطف نیست. پنج آگهی تبلیغاتی برای تبلیغ محصولاتی همچون برنج، حبوبات، تن ماهی، رب و روغن که به نظر می‌رسد بخشی از مجموعه‌ای بزرگ‌ترند. چون در فضایی مشابه اجرا شده‌اند و یک نقطه مشترک پررنگ دارند: زبان فامیلایی.
«برانجا طاعیلا ایرانا خالیصا، برانجا عالیا فامیلا… داستیلا تامیزا عاطیمهمانیلا، برانجا عالیا فامیلا»… فامیلا در این سلسله آگهی‌ها برای معرفی محصولات خود شیوه‌ی استفاده از تبلیغات موزیکال را برگزیده است. با این تفاوت که از یک زبان متفاوت و نامفهوم بهره می‌برد. زبانی که به خاطر فرم و کلماتش می‌توان از آن به نام زبان فامیلایی یاد کرد. زبانی ریتمیک که معنی آن به صورت زیرنویس به سمع و نظر بیننده می‌رسد.
این پنج آگهی که به معرفی پنج محصول از سبد محصولات فامیلا یعنی برنج، حبوبات، تن ماهی، رب و روغن اختصاص دارند؛ در فضایی شبیه به هم اجرا شده‌اند. فضایی که فامیلا برای ساخت آن به سراغ جلوه‌های ویزه بصری رفته است. در این آگهی‌ها سعی شده با استفاده از جلوه‌های ویژه بصری هم به این مجموعه نشانه‌هایی مشترک داده شود برای جلب توجه بیننده به نام فامیلا و هم احتمالا به ساخت فضاهایی کمک شود که به علت فصل و زمان ساخت این آگهی‌ها در دسترس نبودند. مثلا زمین‌های شالیزاری برای ساخت آگهی محصول برنج.
با توجه به روند پخش این آگهی‌ها به نظر می‌رسد فامیلا می‌خواهد در حرکتی بمبارانی (ضربتی) به معرفی محصولات متنوع خود بپردازد. روندی که اگر به عنوان یک مجموعه‌ی واحد آن را در نظر بگیریم و به خط روایی و روش مشترک ساخت تیزر در آنها دقت کنیم؛ خواهیم دید که با یک مجموعه‌ی تبلیغاتی سریالی روبه‌رو هستیم که می‌توانند به فضای تبلیغاتی تلویزیون تغییر قابل مشاهده‌ای بدهند.