ـ قدرت روابط عمومی در صلاحیت و صمیمیت آن است، با كوشش خردمندانه چنین روابط عمومی‌ای می‌توان در مردم اعتقادی به وجود آورد كه همواره به اقدامات مؤسسه و مدیران آن خوشبین بوده و اعتماد نمایند.

دکتر حمید نطقی، پدر روابط عمومی ایران

 

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی بر تمام کوشندگان راستین این دو عرصه مبارک باد.

بی‌شک این روز تداعی‌گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده مجموعه‌های بزرگ تبدیل شده است.

بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات صرفا یک نام در یک برگ از تقویم نیست، بلکه یک سرفصل از اخلاق، علم و هنر است.

این روز متعلق به شاغلین یک حرفه نیست، بلکه ویژه تمام کسانی است که اخلاق حسنه دارند و خداوند نعمت پاسخگویی خوش‌رویانه به همنوعان را به آنان عطا کرده است.

ما معتقدیم که روابط عمومی یک شغل نیست، یک ویژگی اخلاقی است که هر فردی باید خویش را به آن مزین سازد و آنکه در صف اول مراوده با هموطنان قرار دارد به این مهم اولی‌تر است.

نیم قرن مسئولیت‌پذیری، کارآفرینی و اخلاق‌مداری خانواده بزرگ گروه صنعتی گلرنگ بیانگر ریشه‌دار بودن روابط عمومی و اخلاق پسندیده در میان کارکنان گروه صنعتی گلرنگ است که همچنان در حفظ و استمرار آن، کوشا هستند. روابط عمومی گروه صنعتی گلرنگ این مناسبت را مغتنم شمرده و به همه مدیران و همکارانی که در شرکت‌های گروه صنعتی گلرنگ به‌کار و فعالیت اشتغال دارند، تبریک و تهنیت گفته و توفیق روزافزون همگان را آرزومندیم.

روابط عمومی گروه صنعتی گلرنگ