خط بسته‌بندی جدید دستمال حوله و توالت به منظور افزایش راندمان و ظرفیت بسته‌بندی محصولات در کارخانه ساوه صنایع سلولزی ماریناسان با حضور دکتر سزاوار رئیس هیئت مدیره، مهندس ابول نژادیان مدیرعامل ماریناسان، آقای اسدی مدیرعامل مارینا پخش هستی و جمعی از مدیران، رؤسا و همکاران روز دوشنبه 24 اردیبهشت 97 افتتاح گردید.

در همین راستا جلسه مشترکی نیز برگزار شد و موارد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ مواردی چون:

گزارش عملکرد و بهره‌وری کارخانه ساوه در حوزه های نیروی انسانی، تولید، ظرفیت خروج، ضایعات، انبارش، فنی و قطعات، ایمنی، ارائه برنامه‌های بهبود سال 97 کارخانه ساوه ماریناسان، توان و ظرفیت‌های موجود در ماریناسان با استفاده از تجربیات گذشته و تمرکز بر اهداف آینده، شناسایی دقیق نقاط قوت سازمان و استفاده از فرصت‌های بازار با توجه به ظرفیت‌های قابل تحقق، تناسب بین موجودی مواد و محصول، تأمین با قیمت مناسب و به موقع مواد اولیه، افزایش سهم بازار با توجه به شرایط موجود و کسب سهم بیشتر از رقبای خارجی، تخصیص صحیح منابع به مواد اولیه، تجهیزات و تبلیغات و مدیریت نقدینگی سازمان، اهمیت برندسازی و تبلیغات و توجه به صادرات، ضرورت توجه به تصمیم‌گیری مناسب و به موقع و همراهی و همدلی سازمانی جهت تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها با ایجاد باور به نظرات و دیدگاه‌های مشترک.