اولین آزمون تخصصی همکاران گلرنگ ترابر در تاریخ ۱۳ اردیبهشت همزمان در دفتر مرکزی و ۱۲ شعبه و دفتر این شرکت برگزار شد.

با تصویب شورای منابع انسانی شرکت گلرنگ ترابر، پرسنل این مجموعه موظف به بروز رسانی اطلاعات تخصصی خود بوده و بر اساس جزوه‌ای که به صورت دوره‌ای در اختیارشان قرارداده می‌شود مکلف به شرکت در آزمون می‌باشند.

از ضروریات ارتقاء همکاران، کسب نمرات قابل قبول است.