اولین راند مسابقات اسلالوم با قهرمانی اویلا و آیری پلاست به پایان رسید.

نفرات برتر این مسابقات عبارتند از:

ـ مقام اول كلاس آزاد جناب آقای مجید فتحی تیم اویلا

ـ مقام دوم كلاس ١٥٠٠ سركار خانم سرور دستگاهی تیم آیری پلاست

ـ مقام سوم كلاس ١٥٠٠ جناب آقای حسین براتی

ـ و هم چنین كسب مقام اول تیمی توسط تیم اسلالوم خوزستان

 

نفرات برتر اولین دوره مسابقات روتکس مکس  کشوری سال 2018

ـ  نفرات برتر کلاس Master :

نفر اول: پوریا ماجد ایری پلاست

نفر دوم: سیدجواد موسوی از تهران

‎نفر سوم: آرش شیوخی از تهران

 

ـ  نفرات برتر کلاس Senior :

نفر اول: بردیا برومند اویلا

نفر دوم: میلاد شاهمرادی ایری پلاست

نفر سوم: سیده دنیا موسوی از تهران

 

ـ  نفرات برتر کلاس DD2  :

نفر اول: سید فرهادموسوی از تهران

نفر دوم: سید رضا موسوی از تهران

نفر سوم: رضا هویزه ایری پلاست

 

‎نفرات برتر کلاس Junior  :

‎نفر اول: مهربد شاملی اویلا

‎نفر دوم: امیر علی جنیدی از تهران

‎نفر سوم: آرمان رکنی از تهران