شرکت گلرنگ ترابر موفق به دریافت مجوز حمل و نقل بین‌المللی شد. در همین ارتباط شرکت حمل و نقل بین‌المللی گلرنگ ترابر زیرمجموعه شرکت گلرنگ ترابر تاسیس گردیده است.
این شرکت از سال 1395 به صورت کریری و تحت پوشش سایر شرکت‌های همکار، در حوزه بین‌الملل حضور داشت اما با تاسیس یک شرکتِ زیر مجموعه، رسما حضور خود را در بازار اعلام کرد.
کسب سهم از بازارمنطقه و رقابت با شرکت‌های بزرگ کشور ترکیه از اهداف گلرنگ ترابر در این بخش است.