با توجه به اهمیت سند استاندارد راهبری شرکتی گروه صنعتی گلرنگ و ضرورت اجرای سند مذکور، در همین راستا جلسه‌ای مشترک؛ در تاریخ ۹۷/۰۱/۲۶ با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ‌های پدیده شیمی پایدار و سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای پورآرین معاونت مالی و اقتصادی​، به‌ ضرورت و اهمیت پیاده‌سازی سند مذکور اشاره کرد و دستور العمل شیوه برگزاری جلسات هیأت مدیره در دو هلدینگ، راهکارهای افزایش کیفیت جلسات و ارزیابی سه‌ماهه آن‌ها را ارائه داد.

در ادامه، مهندس فاضلیان نایب رییس هیأت مدیره هر دو هلدینگ نیز با تأکید بر لزوم پیاده‌سازی الزامات سند راهبری گروه صنعتی گلرنگ؛ به مشکلات احتمالی از جمله عدم رعایت مسائل موضوع جلسه، اشاره کرد و بر جایگاه و نقش مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و مسئولیت‌های ایشان در قبال سهامداران و جامعه تأکید کرد.

در پایان دکتر جعفری مشاور حقوقی نیز شرح کاملی از لزوم توجه اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها از منظر حقوقی، کیفری و وظایف قانونی ایشان ارائه کرد.​