براساس گواهینامه صادره از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1395 موفق به کسب رتبه 69 از نظر شاخص فروش شد.

با ارزیابی های صورت گرفته از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در سال مالی 1395 با کسب رتبه69 از نظر شاخص فروش به عنوان یکی از صد شرکت برتر ایرانی معرفی شد.

طبق نتایج اعلام شده بیستمین سال رتبه بندی IMI-100، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در میان صد شرکت برتر ایران موفق شد با 72 پله صعود، رتبه فروش شرکت را در سال 95 به رتبه 69 برساند و علاوه بر حضور در میان صد شرکت برتر ایران، نام خود را در جدول بیشترین صعودهای صد شرکت برتر ایران به ثبت برساند.

همچنین براساس گزارش ویژه همایش شرکت های برتر ایران، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در سال 95 به نسبت سال 94 با ثبت 197 درصد رشد فروش در رتبه سوم بیشترین رشد فروش در میان صد شرکت برتر ایران قرار گرفت و با ثبت بالاترین رقم فروش در گروه فروشگاه های زنجیره ای، به مقام اول در گروه فروشگاه ها دست یافت.

گفتنی است؛ گواهینامه صادره از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران برای شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به امضای علی محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران و مجید درویش مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر ایران رسیده است.