#پردیس_سینمایی_کورش در 10 روز نخست فروردین امسال 4 بار رکورد شکست.

پردیس کورش نخست، سوم فروردین ۹۷ رکورد فروش روزانه در ایام نوروز را جا‌به‌جا کرد.

۷ فروردین، سینمای ایران، رکورددار فروش در تاریخ سینمای ایران شد و پردیس سینمایی کورش در این رکورد نقش ویژه‌ای داشت. در این تاریخ سینمای ایران، با فروش یک میلیارد و هشتصد میلیون تومانی فیلم‌های اکران نوروزی، رکورددار فروش در تاریخ سینمای ایران شد که دویست و پنجاه میلیون از این رقم به پردیس سینمایی کورش اختصاص داشت.

پردیس سینمایی کورش چهارشنبه ۸ فروردین رکوردهای گذشته‌‌اش را با فروش دویست و شصت میلیون  و بالاتر از ۱۵۰۰۰ مخاطب پشت سر گذاشت و و روز جمعه ۱۰ فروردین با فروشی بالاتر از  دویست‌وهفتادمیلیون رکورد فروش روزانه و رکورد مخاطب در یک روز را با مخاطبی بالاتر از ۱۶۰۰۰ نفر جابه‌جا کرد.

این چهارمین سال متوالی است که پردیس کورش رکورد فروش روزانه را از آن خود می‌کند.