شركت پدیده شیمی قرن، موفق به ارتقاء گواهینامه سیستم مدیریت كیفیتISO9001  از ورژن 2008 به ورژن 2015 شد. 

علاوه بر این، شرکت پدیده شیمی قرن در زمستان سال 1396 موفق به تمدید گواهی‌نامه ISO14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی) و ISO18001 (سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای) گردید.