همزمان با روز درختكاری و در آغاز هفته منابع طبيعی، يک هزار اصله نهال توسط شركت فروشگاه‌های زنجيره‌ای افق كوروش در پارک جنگلی جاجرود كاشته شد.

در راستای احيای محيط زيست و منابع طبيعی و با هدف توسعه‌ی جنگل كاری‌های اراضی ملی شمال شرق تهران و با شعار هزار رويش ـ هزاران زندگی نسبت به غرس يک هزار اصله نهال در سطح دو هكتار اقدام شد.

يک هزار اصله نهال شركت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق كوروش شامل گونه‌ی سرو نقره‌ای، سرو خمره‌ای، كاج تهران و ارغوان است که در منطقه و پارک جنگلی جاجرود كاشته شد.

اين يک هزار اصله نهال غرس شده‌ی افق كوروش تا پايان سال ١٣٩٨ مراقبت، نگهداری، آبياری و حفاظت خواهد شد تا نهال‌ها به درختان قابل بهره‌برداری دركاركردهای تفرجی و زيست محيطی نائل گردند.

بر همين اساس، با توجه به آن كه نهال‌ها در سال اول به ازای هر دوره آبياری حداقل به ٣٠ ليترآب نياز خواهند داشت، بر همين اساس از پانزدهم ارديبهشت ماه تا اولين بارندگی مؤثر در مهر ماه، هر پانزده روز يک بار نهال‌ها توسط تانكر‌های سيار آبياری خواهند شد و يک نَفَر نيروی حفاظتی در فصل گرما كه خطر آتش سوزی زياد است، جهت حفاظت و مراقبت از نهال‌های فوق دائما در عرصه حضور خواهد داشت.

* غرس يک اصله نهال از سوی مدير عامل افق كوروش

در مراسم روز درختکاری و در هفته منابع طبیعی، امير خسرو فخريان مدير عامل شركت فروشگاه‌های زنجيره‌ای افق كوروش ضمن بازديد از پروژه‌ی نهال كاری شده‌ی ٥٥٠ اصله‌ای نهال در سال ٩٥ توسط افق كوروش و بررسی ميزان موفقيت عمليات فوق و اعلام رضايت از نحوه‌ی نگهداری ومراقبت نهال‌های كاشته شده، كاشت پروژه ی هزار اصله‌ای افق كوروش را با غرس يک اصله نهال آغاز كردند .

وی ضمن غرس يک اصله نهال به تبيين فوايد ارزش‌های درختكاری پرداخت و تصريح كرد: با توجه به اينكه اين منطقه در نزديكی شهر تهران با اين همه معضلات زيست محيطی قرار دارد، اين حركت زيست محيطی می تواند نمونه‌ای از فعاليت‌های افق كوروش در تعديل شرايط زيست محيطی تهران منجمله كاهش آلودگی هوا، ترسيب كربن-گوگرد- سرب، كاهش فرسايش خاک، تغذيه سفره‌های زيرزمينی و ايجاد جلوه و منظره‌های طبيعی جهت استفاده همشهريان عزيز و مشتريان وفادار فروشگاه افق كوروش باشد.

به گفته وی، اين امكان برای مشتريان افق كوروش فراهم است كه در طول سال از محل پروژه‌های زيست محيطی به ويژه جنگل كاری افق كوروش بازديد نمايند و پرسنل اجرايی افق كوروش نيز در محل پروژه به گرمی پذيرای مشتريان عزيز هستند.

لازم به ذکر است؛ كاشت نهال در پارک جنگلی جاجرود از سال ١٣٧٥ آغاز شده است و علاوه بر گونه‌های فوق كاشته شده از سوی شركت افق كوروش، ديگر گونه‌های منجمله زبان گنجشک،ايلان، داغداغان، ون، بنه، پسته در اين پارک كاشت شده به طوری که می‌توان گفت هم اکنون در اين منطقه در سطح ٧٠٠ هكتار جنگل كاری صورت گرفته است.