شرکت صنایع غذایی ماسترفوده برای اولین بار کارگاه  «آموزش بازاریابی و فروش» برای شرکت پخش پدیده پایدار با حضور دکتر حمیدرضا ابطحی برگزار کرد.

این دوره که اول اسفند ماه 96 از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر به مدت 4 ساعت در محل هتل پارسیان اوین تشکیل شد آموزش بازاریابانی فعال و پویا در فروش را هدف خود قرار داد.

تعداد 101 نفر از کارکنان شرکت پخش پدیده در این دوره حضور داشتند که بررسی ها از نظرات شرکت‌کنندگان و همچنین میزان مشارکت و تمایل آن‌ها به همکاری در این کارگاه نشان از آن بود که این دوره با حضور دکتر ابطحی به بهترین شکل انجام گرفته و با نحوه آموزش ایشان، نکات ارزنده و علمی پرباری به دانش کلیه افراد حاضر در این دوره اضافه شده است که نحوه توضیحات و معرفی محصول آدامس سیب ترش اکشن  توسط یکی از همکاران عزیز شرکت پخش کاملا گویای این مسئله بود.