شرکت خدمات تحقیقاتی آرین گستر موفق به اخذ جواز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید.

گفتنی است ماموریت شرکت TAG  انجام تحقیقات کاربردی در زمینه بیوتکنولوژی جلبک‌ها و تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی است.

این شرکت علم و دانش، تحقیقات پیشرفته، قابلیت‌های توسعه‌ای، نوآوری و ابتکار در فناوری را با منابع قوی مالی گروه صنعتی گلرنگ در هم آمیخته و پدید آورنده ی ایده‌های جدید بخصوص در فناوری زیستی برای رسیدن به کسب و کار موفق بوده است و تجارت بین‌المللی خود را از طریق توسعه کسب و کار و سرمایه گذاری مشترک با شرکت های معتبر توسعه می‌دهد.