کتابخانه‌ی مجازی بازاریابی به نشانی زیر راه‌اندازی شد:

golrang.me/80ux

 

این کتابخانه از سوی واحد بازاریابی گروه صنعتی گلرنگ با هدف نشر دانش بازاریابی، اشتراک‌گذاری اقدامات موفق، تجربیات حاصل از اقدامات ناموفق و البته مطالعه و بررسی بنچ مارک‌ها در سطح بین‌الملل راه‌اندازی شده است.

در کتابخانه‌ی مجازی بازاریابی آخرین مطالعاتی که در حوزه بازاریابی توسط همکاران واحد بازاریابی گروه صنعتی گلرنگ انجام گرفته است، به اشتراک گذاشته می‌شود.

واحد بازاریابی از همکاران عزیز گروه صنعتی گلرنگ نیز دعوت می‌کند در غنی شدن این کتابخانه این واحد را یاری کنند. از این رو:

ـ اگر مطالعاتی در حوزه بازاریابی انجام داده‌اید که می‌خواهید با همکاران خود به اشتراک بگذارید؛

ـ اگر می‌خواهید تجربیات خود را با سایر همکاران به اشتراک بگذارید؛

مستند خود را برای نماینده بازاریابی، سرکار خانم شادمانی با شماره تماس 02142661522 ارسال فرمائید تا به نام شما در کتابخانه مجازی بازاریابی منتشر شود.

همچنین در حال حاضر می‌توانید با مراجعه به کتابخانه مجازی از آخرین گزارش‌های بازاریابی گردآوری شده مطلع شده و این گزارش‌ها را مطالعه فرمائید.

مسیر دسترسی کتابخانه مجازی واحد بازاریابی:

پرتال گروه صنعتی گلرنگ/ منوی اسناد پرتال/ مرکز اسناد بازاریابی/ کتابخانه بازاریابی

آدرس پرتال گروه صنعتی گلرنگ:

www.portal.golrang.com

آدرس کتابخانه مجازی بازاریابی:

golrang.me/80ux