همکاران گروه صنعتی گلرنگ می‌توانند در سایت بیوتی کد با درج کد ملی از تخفیفات شگفت‌انگیز استفاده کنند.

کافی است به سایت وارد شوید:

beautycode.ir

گزینه ورود را انتخاب کنید.

کد ملی خود را یک بار به عنوان نام کاربری و یک بار به عنوان کلمه عبور وارد کنید.

حالا اقدام به خرید نمایید.

از تمامی سایت می‌توانید خرید کنید اما اگر در بخش شگفت‌انگیز، از تخفیفات بیشتری می‌توانید بهره ببرید.

 

گفتنی است پس از ورود می‌توانید کلمه عبور را در قسمت حساب کاربری تغییر دهید.

این سرویس، ویژه خانواده گروه صنعتی گلرنگ است و خانواده‌ها می‌توانند از کد ملی همکار شاغل در گروه استفاده کنند.