دکتر گودرزی معاون برنامه‌ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ در رویداد «روز فناوری» ابراز داشت: لازم است با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، وارد کسب‌وکارهای جدید شویم.

دکتر گودرزی در پنل سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی فناوری با بیان این که گروه صنعتی گلرنگ برای رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ خود نیاز به همکاری و کمک شرکت‌های دانش‌بنیان دارد، بیان داشت: با توجه به این که بر اساس سند استراتژیک گروه در سال ۱۴۰۴ تنها ۱۹ درصد از درآمد گروه صنعتی گلرنگ از کسب‌وکارهای فعلی گروه است، لازم است تا وارد کسب‌وکارهای جدید شویم. تنها راه ورود به کسب‌وکارهای جدید استفاده از تکنولوژی، دانش و فناوری است که تنها با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان قادر به استفاده از آن خواهیم بود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ ادامه داد: تا کنون نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان در گروه صنعتی گلرنگ روی کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری شده است که میزان درآمد کسب شده از آنها در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است. برخی از این کسب‌وکارها به نتیجه رسیده و فروش دارند و برخی هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.

گفتنی است رویداد «روز فناوری» (TEC DAY) روز یکشنبه سوم دی‌ماه در سالن همایش‌های دانشکده تربیت‌بدنی واقع در پردیس شمالی دانشگاه تهران با حضور هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر، صندوق‌های جسورانه، شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم‌وفناوری دانشگاه تهران به منظور رونمایی از ۱۵ محصول برتر شرکت‌های مستقر در پارک علم‌وفناوری دانشگاه تهران برگزار گردید.