دکتر فضلی مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ در بازدید میدانی از محل حادثه و بخش‌های تاسیساتی کورش‌مال بیان داشت: خداوند رحمان یک بار دیگر ما را مورد لطف و عنایت قرار دادند تا بحران اخیر، با همدلی و همراهی همکارانمان در کورش‌مال و شرکت گلرنگ‌سازه سپری گردد.

دکتر فضلی ضمن قدردانی از کسانی که نقش موثری در اعلام و اطفای اولیه حریق داشتند، ادامه داد: ورود به کانون حادثه در شرایطی که امکان به خطر افتادن جان وجود دارد، ستودنی و شایسته تقدیر است و لازم است در جلسه ارزیابی که در روزهای آتی تشکیل خواهد شد رصد و بازبینی حادثه با مداقه بیشتر انجام گیرد تا به عدالت و به نحو مقتضی از اشخاصی که عملکردشان در رفع بحران موثر بوده است تشکر و قدردانی شود.

مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ همچنین به موضوع شناسایی کانون‌های بحران و یا خطرسازی که شاید مغفول مانده‌اند تاکید ورزید و گفت: نباید زمینه برای بروز هیچگونه حادثه‌ای فراهم باشد و چنانچه با وجود همه اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام داده‌ایم بحرانی رخ دهد، باید بتوانیم با تمهیدات به‌جا و به موقع هم از باب ایمنی و هم مسائل امنیتی شرایط را کنترل نماییم.

حادثه آتش‌سوزی یکی از انبارهای طبقات پایینی کورش‌مال، ظهر روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه 96 اتفاق افتاد که با مدیریت بحران همکاران کورش‌مال به ویژه مدیرعامل مجتمع، بدون هیچگونه خسارت جانی مرتفع گردید.