اولین سمینار شورای مدیران شرکت گلرنگ‌ترابر با حضور تمامی مدیران شعب در مرداد ماه در مشهد مقدس برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی عملکرد هر یک از شعب و اقدامات صورت گرفته طی 5 ماه گذشته، نقاط قوت و ظرفیت‌های هر یک از شعب با گزارشی از عملکرد مدیران، مورد بحث قرار گرفت.

درپایان با تصویب 10 طرح از اولویت‌های شرکت گلرنگ‌ترابر در سال جاری مقرر گردید هر یک از مدیران موارد تعیین شده در حوزه عملیاتی خود را اجرایی و در دوره سه ماهه گزارشی از روند پیشرفت طرح‌ها را اعلام نمایند.