به مناسبت روز کارمند، از امروز به مدت سه روز (شنبه تا دوشنبه) همکاران گرامی گلرنگ می‌توانند با ارائه کد ملی به صندوق شهربازی ژوپیتر واقع در ستاری شمال مجتمع کورش مراجعه کنند و پکیج جشنواره 90 درصد تخفیف را به قیمت 60 هزار تومان خریداری نمایند و در مدت سه ساعت، به اندازه 700 هزار تومان بازی کنند.
در این سه روز همکاران گلرنگ می‌توانند در تمامی ساعات کاری شهربازی، اقدام به خرید کارت بازی کنند.
بعد از دریافت کارت، در مدت سه ساعت می‌توانید تمام بازی‌های شهربازی ژوپیتر را یک بار انجام دهید.
به همراه این کارت بازی، شما یک کارت تخفیف 50 درصدی خرید اینترنتی سینما کورش و یک کارت پارکینگ مبلغ دار به همراه یک کارت تخفیف 30 درصدی اتاق فرار شعبه کورش را دریافت می‌نمایید.