شرکت ماسترفوده در یک اقدام بی سابقه به جای آوردن مردم به کارخانه بایودنت، قصد دارد کارخانه بایودنت را به نزد آنها ببرد.

این برنامه با عنوان «آدامست را بساز» به مدت ۷ روز از تاریخ ۲۱ الی ۲۷ مرداد از ساعت ۱۶ الی ۲۱ برگزار خواهد شد.

نمایش فرایند تولید آدامس در تجهیزات انتقال داده شده از کارخانه به محل برگزاری و مشارکت خود افراد در خلق طعم و آدامس موردنظرشان برای فرد مورد علاقه‌شان یکی از جذابیت‌های این برنامه ۷ روزه در مجتمع کوروش است.

اقدامات گسترده ای برای اجرای این مراسم با برآورد مشارکت مستقیم ۶۰۰۰ نفر در طول مراسم و ۲۰ میلیون نفر به صورت مجازی و از طریق فعالیت‌های وایرال لایو انجام شده است.