پروژه مرکز تماس (کال سنتر) سلامت پخش هستی با حمایت مدیر عامل و همکاری صمیمانه همکاران این شرکت با سرعت اجرا و سوم خرداد ماه 96 تکمیل و راه‌اندازی ‌شد.
تمامی درخواستهای دریافتی مرکز تماس در ماژول مدیریت درخواستها Case) (Management در iCRM به صورت یک‌پارچه ثبت میشود.
پس از ثبت هر درخواست، iCRM کد پیگیری را برای شماره موبایل مشتری ارسال میکند. مشتریان میتوانند با استفاده از کد پیگیری، وضعیت درخواست خود را به صورت سیستمی پیگیری کنند و از نحوه رسیدگی به درخواست خود مطلع شوند.
گفتنی است مرکز تماس مکانی است که تماس‌های مشتریان پاسخگویی و مدیریت می‌شود. می‌توان گفت مرکز تماس پل ارتباطی بین سازمان و مشتریانش می‌باشد و شکل‌دهنده چهره سازمان در نظر مشتری است.
امروزه سازمان‌ها به اهمیتی که مرکز تماس در موفقیت آنها دارند پی‌برده‌اند و همواره سعی می‌کنند این امکان را برای مشتریانشان فراهم آورند که در هر زمان و مکان و با سریع‌ترین و ساده‌ترین امکانات بتوانند با سازمان ارتباط برقرار کنند.