اولين راند مسابقات قهرماني رشته Drift کشور که در روز جمعه مورخ 22 ارديبهشت ماه 1396 در محل پيست اتومبيلراني آزادي تهران و با حضور تيم هايي از سراسر استانهاي کشور برگزار شد، تيم اتومبيلراني اويلا موفق به تکرار عنوان قهرماني و کسب مقام برتر اولين راند مسابقات این رشته قهرماني کشور در سال 1396 گرديد .
گفتنی است شهاب پیشانیدار قهرمان اویلا در راند اول مسابقات دریفت قهرمانی کشور افتخاری دیگر آفرید و موفق به کسب مقام اول شد.