شرکت پدیده ماشین سازی غرب موفق به طراحی، ساخت و راه‌اندازی کلین روم کلاس D برای شرکت مایازیست فرآیند در مدت زمان کمتر از 2 ماه شد.

بدین ترتیب گروه صنعتی گلرنگ در طراحی، ساخت و راه‌اندازی انواع کلین روم و ساخت تجهیزات وابسته از جمله هواساز هایژنیک برای صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی و … توسط شرکت پدیده ماشین سازی غرب به خودکفایی رسید.