دستگاه کاهش دی‌اکسان برای اولین بار در ایران توسط شرکت پدیده ماشین سازی غرب ساخته شد.

پس از 2 سال تلاش مداوم و مستمر همکاران گرامی آقایان مهندس حسین عاشورنیا، مجتبی کفاش، محمد حسین کشتکار، رضا میرزایی و همکاران واحد ساخت شرکت پدیده ماشین سازی غرب برای اولین بار دستگاه کاهش دی‌اکسان در ایران ساخته شد.

دی اکسان عامل سرطان‌زایی است که حین تولید مواد اولیه شوینده‌ها، به طور ناخواسته در فرآیند تولید ایجاد می‌شود و طبق استاندارد ایران این ماده در ماده اولیه شوینده‌ها باید کمتر از 50 ppm باشد. دستگاه کاهش دی اکسان ساخته شده توسط شرکت پدیده ماشین سازی غرب، قابلیت کاهش دی اکسان به زیر 10 ppm را داراست.

اکنون روند تست‌های اولیه این دستگاه یه پایان رسیده و دستگاه در مرحله تحویل به مشتری است.

این دستاورد، گامی موثر در جهت افزایش کیفیت سلامت جامعه می‌باشد و همچنین قابلیت صادرات مواد اولیه و محصولات را به کشورهایی که استانداردهای سختگیرانه‌تری دارند، نیز مهیا می‌سازد.