تیم اتومبیلرانی اویلا موفق به قهرمانی آخرین راند مسابقات قهرمانی دریفت کشور در سال 95 و همچنین کسب عنوان قهرمان سال 1395 مسابقات اتومبیلرانی در رشته دریفت کشور شد.

جمعه 06/12/1395 آخرین راند مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور در رشته Drift در محل پیست بین‌المللی آزادی تهران با حضور تیم های مختلف از استان‌های متعدد کشور برگزارگردید.

در مسابقه برگزار شده، تیم اتومبیلرانی اویلا مجدداً موفق به کسب عنوان قهرمانی این مسابقه گردید.

همچنین تیم اتومبیلرانی اویلا در مجموع مسابقات برگزار شده رشته Drift قهرمانی کشور در سال 1395 موفق به کسب عنوان قهرمان سال 95  نیز گردید.

این دوره مسابقه در حضور بیش از 4000 تماشاگر  برگزار گردید.