این تصویر شامل 6 حوزه اصلی تحت پوشش شیرپوینت است. گلرنگ سیستم قصد دارد هر هفته یک‌شنبه‌ها با یک تصویر به طور ساده، هر یک از این 6 حوزه را معرفی نماید.

هر یک‌شنبه با ما باشید.

#شیرپوینت