مطابق با آمار صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که به صورت روزانه در سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران منتشر می شود، صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین گلرنگ موفق به کسب رتبه اول بازدهی ماهانه در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گردید.

شایان ذکر است در 9 ماهه ابتدایی سال، صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ نیز رتبه سوم را بر حسب بالاترین بازدهی در میان صندوق های سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده است.

این صندوق مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری به مبلغ 1000 میلیارد ر یال را به تازگی از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده است که این خود فرصتی برای همکاران جهت سرمایه‌گذاری بیشتر است.