گروه صنعتی گلرنگ از برگزاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه که  27 بهمن‌ماه 1395 در محل دانشگاه خاتم برگزار شد، حمایت کرد.

این کنفرانس را انجمن مدیریت ایران با حضور علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و با حمایت برخی سازمان‌های بزرگ دولتی و خصوصی، دانشگاه‌ها و انجمن‌های معتبر و با حضور جمع کثیری از مدیران ارشد کشور برگزار کرد.

جمعی از مدیران گروه صنعتی گلرنگ نیز در این کنفرانس حضور داشتند.

علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در این کنفرانس تاکید کرد: مدیر شایسته باید آشنا به علم مدیریت باشد. با وجود این مدیریت پیش از آنکه علم باشد نوعی هنر است و به نوعی استعداد ذاتی به شمار می‌آید. اگر فردی فاقد استعداد مدیریتی باشد قادر نخواهد بود در حوزه وظایف خود موفق عمل کند.

صالحی متذکر شد: فاکتور تعامل بخشی دیگر از مدیریت است که حائز اهمیت است چه بسا کسانی که در عملکرد خود این مهم را مورد توجه قرار نداده‌اند و نتوانستند زیر مجموعه خود را به حرکت در بیاورند. لذا زمانی می‌توان مدیری شایسته و موفق بود که بتوان عنصر تعامل را به خوبی اجرا کرد.