در تاریخ 21 آذر ماه ، مسابقه فینال و رده بندی فوتسال در سالن ورزشی باشگاه پاس قوامین واقع در فاز1 اکباتان برگزار گردید.

قهرمان: تیم شهدای داروی از هلدینگ دارویی ،نایب قهرمان: تیم پشتیبانی و پخش از شرکت پخش پایدار،تیم سوم :پدیده شیمی غرب از شرکت پدیده شیمی غرب و تیم چهارم :پدیده قرن از شرکت پدیده شیمی قرن در تاریخ مذکور تعیین گردیدند

مراسم که با حضور جناب آقای مهندس فاضلیان و دیگر مدیران عامل ،معاونین ،سایر مدیران ارشد وهمکاران دو هلدینگ برگزار گردید، با اهدای جوایز به چهار  تیم اول فوتسال ،برندگان مسابقه پینگ پنگ و همچنین برندگان قرعه کشی مسابقه پیش بینی نتایج به پایان رسید.

جناب آقای مهندس فاضلیان در بخشی از بیانات خود ،اظهار امیدواری فرمودند که بتوانیم در سالهای آتی با ایجاد این مسابقات در سطح گروه صنعتی گلرنگ و ایجاد یک رقابت سالم بین شرکت های بیشتر ، روحیه همدلی و اتحاد را بیش از پیش وسعت دهیم.