اولین کارگاه مهارتهای بازاریابی دیجیتال، صبح و عصر روز شنبه 20 آذرماه 1395 باحضور همکاران بازاریابی و IT شرکتهای گروه صنعتی گلرنگ در دانشگاه گلرنگ برگزار شد.

در این کارگاه که به معرفی سرفصلهای بازاریابی دیجیتال Digital Marketing  و تبلیغات در فضای مجازی اختصاص داشت در دو مرحله صبح و بعدازظهر مباحث کلیدی طراحی، پایش و تحلیل کمپینهای دیجیتال در بستر وب و شبکه های اجتماعی به صورت تعاملی مطرح شد

گفتنی است این جلسه مقدمه برگزاری سلسله جلسات کارگاهی مباحث تخصصی این حوزه با حضور همکاران برگزیده شرکتهای گروه صنعتی گلرنگ خواهد بود.

همچنین در پایان کلیه دوره ها، گواهینامه پایان دوره توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی گلرنگ به شرکت کنندگان اعطا می گردد.