دومین جلسه هماهنگی کنفرانس بازاریابی دیجیتال با حضور مدیران، رؤسا و همکاران واحدهای بازاریابی و تبلیغات گروه صنعتی گلرنگ بعداز ظهر 18 آبان ماه ۹۵ به میزبانی شرکت پاکشو برگزار شد.
در این نشست ابتدا ربات تلگرامی مدیریت رویداد و ارسال فرم فراخوان کنفرانس که با همکاری شرکت گلرنگ سیستم طراحی شده است، به بهره برداری رسید.
این ربات تلگرامی را می‌توانید در این آدرس ببینید:
@gig_dm_bot
در ادامه مدیران تبلیغات شرکت‌های پاکشو و گلبرگ بهاران چالش‌های موجود در فرآیندهای پیاده‌سازی بازاریابی دیجیتال در شرکت‌ها را بررسی کرده و بر لزوم طراحی فرآیندهای چابک مالی تاکید کردند.
در پاسخ به این نیاز مهندس انصاری مدیر سیستم‌ها و روش‌ها، لزوم طراحی فرآیندهای حوزه بازاریابی دیجیتال را مهم‌ترین اولویت در پیاده‌سازی صحیح این فرآیند در شرکت‌ها دانست.
هم‌اندیشی مسئولان حوزه‌های مختلف بازاریابی شرکت‌ها و نمایش گزارش ویدئویی فعالیتهای بازاریابی دیجیتال شرکت ماریناسان از دیگر اتفاقات مهم این نشست بود.