برند #اکتیو در طرحی گسترده و با همکاری خشکشویی‌ها اقدام به ارائه ماهانه کاور لباس و فاکتورهای اختصاصی با درج تبلیغات محصولات بهداشت البسه اکتیو کرده است.

این اقدام با هدف ارتقای سطح آشنایی و ترویج محصولات اکتیو در بخش بهداشت البسه صورت گرفته است.

همچنین در این طرح به منظور تبلیغ و معرفی محصولات اکتیو  از فضای تبلیغاتی مانند شیشه و کانتر های این مراکز استفاده شده است.