دکتر حمید رضا #ابطحی معاون اجرایی گروه #مهد_سرمایه_گذاری_خاورمیانه بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در موسسه جایزه آینده آلمان(BVL , Deutscher Zukunfpries) موفق به دریافت مدال طلا، #تندیس، #تقدیرنامه، جام كریستال و جایزه نقدی ١٠ هزار یورویی شد.

دکتر ابطحی به دلیل تهیه و تدوین نقشه ساخت (Blue Print) سیستم SAP در بخش SCM و عملیات فروش و توزیع و تدوین و اجرای پروژه RTM (route to market) و مقاله‌ای با عنوان مسیر خرید Path to purchase (p2p) و تالیف كتابچه  درک مشتری از بازار consumer insight در جشن جایزه برتری آلمان German Awards for excellence در شهر آخن از سوی هیئت ژوری به عنوان كاندید و سپس به عنوان یكی از ٣٠ برنده این جایزه انتخاب شد.

هر كدام از جوایز (مدال طلا، تندیس، تقدیرنامه و جام كریستال) مربوط به یكی از عناوین ذکر شده بوده است و جایزه نقدی ١٠ هزار یورویی نیز جهت انتشار موارد است.