Coca Cola Zero  

در دانمارک Coca Cola Zero از بازی رایانه ای برای جذب ۳۵،۰۰۰ نوجوان استفاده کرد.که این نوجوانان پس از حل پازل یک کوکاکولا زیرو رایگان دریافت می کردند.

این بازی که بر روی فیسبوک ارائه می شد بالغ بر ۹۰،۰۰۰ بار بازی شد.

کوکاکولا به جای اینکه صرفا Sample  های رایگان به مردم بدهد، از این بازی استفاده کرد تا نوجوانان را بیشتر درگیر محصول خود کند.

کوکاکولا یک بازی آنلاین با جایزه یک بن برای یک کوکاکولا زیرو رایگان طراحی کرد. این بازی در یک تبلیغ در فیسبوک ارائه می شد.

نوجوانانی که برنده می شدند ، پس از ارائه شماره تلفن خود یک بن دریافت می کردند که با ارائه این بن در نزدیک ترین شعبه فروشگاه های زنجیره ای 7eleven یک نوشابه کوکاکولا زیرو رایگان دریافت می کردند.

کوکاکولا زیرو از Newsfeed  فیسبوک به عنوان جایی برای تبلیغ استفاده کرد که ۸۴% میان نوجوانان نفوذ دارد.

برای حصول اطمینان از اینکه تنها نوجوانان این تبلیغ را دریافت کنند، این تبلیغ در فیسبوک به صورت Dark Post  ارسال شد. به این معنی که تنها نوجوانان امکان نمایش این تبلیغ را داشتند.

نتایج:

  • Engagement بالا با ۹۰،۰۰۰ بازی کننده
  • ۸۰% بازیکنان شماره تلفن خود را دادند
  • ۳۵،۰۰۰ نوجوان کوکا کولا زیرو خود را در فروشگاه های 7eleven مطالبه کردند. (بیش از ۱۰% کل نوجوانان دانمارک)