170 نفر از نمایندگان گروه صنعتی آنیتاسان از کارخانه صنعت غذایی کوروش بازدید کردند.
در راستای ایجاد انگیزه و برقراری ارتباط موثر بین تیم فروش و تولید، شرکت صنایع غذایی کوروش اقدام به برگزاری تور بازدید از کارخانه صنایع غذایی کوروش برای 170 نفر از نمایندگان گروه صنعتی آنیتاسان در 3 گروه مختلف کرد.
در این تور ضمن بازدید از خط تولید و بسته‌بندی کارخانه، توضیحات تکمیلی در رابطه با فرآیند تولید و بسته‌بندی ارائه گردید.
در این بازدید که در فضای صمیمی پرسنل کارخانه و نمایندگان گروه صنعتی آنیتاسان برگزار شد، از زحمات تمامی همکاران زحمتکش کارخانه، دفتر مرکزی، مدیران عامل دو مجموعه قدردانی به عمل آمد.
همچنین همکاران تیم فروش و تولید با استقبال از اندیشه‌های بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ و مدیریت عامل، در راستای تحقق اهداف گروه صنعتی گلرنگ هم قسم شدند.