اولین جلسه از دوره آموزشی استفاده بهینه از نرم افزار اکسل توسط دانشگاه گلرنگ برگزار شد.
دوره آموزشی استفاده بهینه از نرم افزار اکسل توسط دانشگاه گلرنگ برای کارمندان واحدهای مالی و اداری به مدت 16 ساعت برگزار می‌شود. اولین جلسه از این دوره روز پنج شنبه 28/5/95 تشکیل شد. مدرس دوره جناب آقای رشیدی مدیر MIS گلپخش اول هستند که تجربه زیادی در آموزش دوره های مقدماتی و پیشرفته اکسل در سازمانهای مختلف دارند. دانشگاه در نظر دارد ثبت نام دوره آموزش اکسل پیشرفته را نیز بزودی آغاز نماید.
سرفصل دوره استفاده بهینه از نرم افزار اکسل:
فصل اول: کلیات و آشنایی با اکسل
فصل دوم: روشهای نمایش صفحه و صفحه بندی
فصل سوم: داده ها و انواع آنها
فصل چهارم:کار با ابزار گرافیکی
فصل پنجم: فرمول نویسی
فصل ششم: توابع و کاربرد آنها
فصل هفتم: ابزارهای کاربردی در اکسل
فصل هشتم: کار با ابزار تحلیل داده ها
فصل نهم: ابزار تصمیم گیری (what if Analysis)
فصل دهم: محافظت از کاربرگ ها و فایل های اکسل
فصل یازدهم :جداول و نمودارهای محوری
فصل دوازدهم: آشنایی و کار با ابزارهای کنترل
فصل سیزدهم: ماتریس ها و آرایه ها