سیصد و بیستمین شعبه فروشگاه زنجیره‌ای #افق_کوروش امروز 28 مراد ماه در تهران، انتهای اشرفی اصفهانی #افتتاح شد. امروز صبح فروشگاه دیگری نیز در خیابان قزوین افتتاح شده بود. گفتنی است ماه اردیبهشت 95 پر افتتاح‌ترین ماه برای افق کورش بوده است. در این ماه 26 فروشگاه در سراسر ایران افتتاح شد.