کارگاه اصول و فنون #پذیرایی و #تشریفات روز جمعه 22 مرداد 95 از سوی #دانشگاه_گلرنگ برگزار شد
از جمله دوره‌های کاربردی در بخش آموزش‌های آزاد و تکمیلی، دوره اصول و فنون پذیرایی و تشریفات می‌باشد که برای کادر خدماتی شرکت‌ها برگزار می‌گردد.
این دوره به علت ارتباط مستقیم نیروهای خدماتی با مدیران ارشد و میهمانان خارجی اهمیت بسزایی می‌یابد. دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ نیز با توجه به نیاز شرکت‌های تابعه جهت آموزش بدو یا حین خدمت نیروهای خدمات روز جمعه 22 مرداد 95 کارگاهی با عنوان اصول پذیرایی و تشریفات برگزار نمود. مدرس دوره جناب آقای #بیدارمغز بودند که رزومه قوی در این حوزه، بالاخص تشریفات بین المللی دارند. سرفصل‌های ذیل در کارگاه آموزش داده شد و تک تک شرکت‌کنندگان با انجام کار عملی آنها را تمرین کردند.

95052403
ـ نظافت شخصی ( ظاهری مرتب و آراسته) و نظافت محیطی
ـ نحوه آداب و معاشرت و برخورد با مدیران و میهمانان
ـ نحوه پذیرایی چای، قهوه، تی بگ، کافه میکس در ۱۴ روش
ـ سرویس دهی به میهمانان خارجی به ۲ زبان فارسی و انگلیسی(۲ روش)
ـ تنظیم میز و پذیرایی به سبک فرانسوی
ـ نحوه پذیرایی بستنی به سبک فرانسوی
ـ نظافت اتاق، میز، دیوار و وسایل برقی به سبک وزارت کار
جهت نهادینه شدن آموزشهای فوق نیز مقرر شد از مدیران مربوطه نیروهای آموزش دیده گزارش‌های مقطعی اخذ گردد و نتایج منعکس گردد.