#کارگاه یک‌روزه‌ی “اهمیت و ارزش #مدیریت_زمان“، روز جمعه  اول مرداده ماه به مدت 8 ساعت و با سخنرانی و تدریس مهندس یعقوبی در #دانشگاه_گلرنگ برگزار گردید.
این دوره که برای شاغلین شرکت‌های تابعه گروه صنعتی گلرنگ برگزار گردید همراه با بازی‌های آموزشی و گروهی اجرا شد تا فراگیران بتوانند به ابزارهای موثر و کاربردی جهت استفاده بهینه از زمان دست یابند.
رئوس مطالب این دوره عبارت بود از:

مفهوم مدیریت زمان
ارزش زمان و ارزیابی نحوه گذران وقت
غلبه بر موانع ذهنی مدیریت زمان
ساماندهی زندگی
اصول هدفگذاری فردی
شناسایی اولویت های اصلی بر اساس ماتریس فوریت ـ اهمیت
استفاده از منحنی قوای ذهنی و جسمی
غلبه بر ربایندگان زمان
اصل پارکینسون
قانون تناظر