شرکت #ایراندار در نخستین همایش ملی محیط زیست موفق به کسب تندیس ویژه حامی #محیط_زیست و دریافت گواهینامه مشترک از اداره کل حفاظت محیط زیست و دانشگاه تهران شد.
همایش ملی محیط زیست با رویکرد مدیریت یکپارچه HSE با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران در روزهای 27 و 28 تیرماه برگزار شد.