ما همیشه درباره اتفاقاتی که در دو سال آینده رخ خواهد داد، اغراق می‌کنیم، اما خیلی کم فکر می‌کنیم در ۱۰ سال آینده چه حوادثی قرار است اتفاق بیفتد.

“بیل گیتس”

تغییراتی که امروزه در روند استفاده از اینترنت رخ داده است، ۱۰ سال پیش قابل پیش بینی نبوده‌اند. به چند آمار کلیدی در این زمینه توجه کنید:

در دنیا بالغ بر ۳ میلیارد کاربر اینترنت وجود دارد.

پیش بینی می‌شود میزان نفوذ استفاده از موبایل تا سال 2019 به  ۷۱ درصد برسد.

mCommerce (تجارت بر بستر شبکه‌های موبایل)  ۳۴ درصد تجارت الکترونیک را در سراسر دنیا شامل می‌شود و پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۱۷ به میزان  ۳۱ درصد رشد کند، که ۲۰۰ درصد سریعتر از رشد کل تجارت الکترونیک است.

192 کشور شبکه اینترنت 3G فعال دارند که بالغ بر  ۵۰ درصد جمعیت دنیا را پوشش می‌دهد.

در دنیا بالغ بر ۱ میلیون application  وجود دارد که بیش از ۱۰۰ میلیارد بار دانلود شده‌اند.

1

کشورها بر اساس بالاترین تعداد کاربر اینترنت تا ژانویه 2016

در این آمار چین با 680 میلیون نفر بالاترین تعداد کاربر اینترنت را داردکه بیش از ۲ برابر تعداد کاربران آمریکاست . در این آمار ایران با46/8 میلیون نفر کاربر اینترنت شانزدهمین جایگاه را دارد.

2

میزان استفاده کاربران از طریق رسانه های موبایلی

در سال ۲۰۱۴ استفاده از موبایل برای اولین با در تاریخ از استفاده از desktop  پیشی گرفت.

3

امروزه در امریکا زمانی که صرف رسانه های دیجیتال موبایلی  می شود (%۵۱) در مقایسه با زمان استفاده از  desktop (%۴۱) بالاتر است.

4

مقدار زمانی که بزرگسالان در امریکا به صورت روزانه صرف رسانه های دیجیتال می کنند. (از سال 2008 تا ۲۰۱۵)

5

ترجمه و تألیف: ژاله شادمانی، واحد بازاریابی گروه صنعتی گلرنگ

منابع:

http://www.kpcb.com

http://blog.hubspot.com

www.smartinsights.com

www.statista.com