شرکت ماسترفوده 6 گواهینامه‌ بین‌المللی دریافت کرد. این گواهینامه‌های بین‌المللی شامل است بر: ISO9001 ، ISO22000 ، ISO14000 ، OHSAS 18001 ، GMP و HACCP .
شرکت ماسترفوده در راستای تحقق اهداف خود در تضمین کیفیت محصولات، حفاظت از محیط زیست و حفظ و ارتقای ایمنی پرسنل در محیط کار موفق به کسب گواهینامه‌های سیستم‌های مدیریت کیفیت (ISO 9001)، مدیریت ایمنی غذایی (ISO22000)، مدیریت محیط زیست (ISO14001)، مدیریت ایمنی کارکنان (OHSAS 18001)، سیستم کنترل ایمنی (HACCP) و زیرساخت مناسب تولید (GMP) از شرکت بین‌المللی URS انگلستان شد.
تیم ممیزی شرکت URS انگلستان که از معتبرترین شرکت‌های بین‌المللی صادرکننده گواهینامه در صنعت غذا در ایران به شمار می‌رود، پس از ممیزی تمام واحدهای شرکت ماسترفوده این شرکت را شایسته دریافت گواهینامه‌های مذکور دانست.
کسب ۶ گواهینامه بین‌المللی به صورت همزمان، حاصل تلاش و همدلی تمامی پرسنل شرکت ماسترفوده می‌باشد و موفقیتی بسیار ارزشمند در آغاز مسیر نیل به اهداف و تعالی و پیشرفت شرکت ماسترفوده محسوب می‌گردد.