همایش قانون مالیات‌های مستقیم در دانشگاه تهران با حمایت شرکت پدیده شیمی قرن (اکتیو) برگزار شد.
همایش قانون مالیات‌های مستقیم با همکاری مرکز آموزش‌های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و حمایت شرکت پدیده شیمی قرن (اکتیو)، با حضور آقای محسن ابراهیمی رئیس شعبه شورای عالی مالیاتی و مشاور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در تاریخ 23 اردیبهشت 95 در تالار الغدیر دانشگاه تهران برگزار گردید.
این همایش با حضور مدیران و کارشناسان مالی شرکت‌های پدیده شیمی قرن، پدیده شیمی جم، پدیده ماشین سازی غرب، آرین کیمیا تک، آرین لیان پخش، ماریناسان، گلبرگ بهاران، پخش پدیده پایدار، گلپخش اول و … برگزار گردید.
در انتهای همایش به شرکت‌کنندگان گواهی پایان دوره آموزشی از طرف مرکز آموزش‌های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اعطا شد.

منبع:

پایگاه اطلاع رسانی گروه صنعتی گلرنگ