کارگاه آموزشی مدیریت زمان روز پنج‌شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس شرکت ماسترفوده و با حضور کارشناسان و مدیران این سازمان برگزار شد.
هدف از برگزاری این دوره آشنایی بیشتر شرکت‌گنندگان با مفاهیم مدیریت زمان و بکارگیری این ابزار در بهبود عملکرد و بهره وری فردی و سازمانی بود.
در ابتدای این دوره مطالبی در خصوص نیاز افراد به تغییر و برنامه‌ریزی ارائه گردید و از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا دیدگاه‌های خود را در این خصوص بیان کنند.
در ادامه این کارگاه، راهکارهای مدیریت زمان و الگوهای موجود در این زمینه بیان شد. سپس شرکت‌کنندگان در قالب گروه‌های ۴ تا ۵ نفره به بررسی موضوعات و مسایل مطرح شده در زمینه چگونگی مدیریت زمان پرداخته و نظرات و پیشنهادات خود را به اشتراک گذاشتند.
در پایان جلسه نمونه‌های موفق اجرا شده در حوزه مدیریت زمان در سراسر جهان و راه‌های دست‌یابی به این موضوع نیز بیان شد.